Skip to main content
(press enter)

Cymorth a chefnogaeth MARS

Meddyg

Cliciwch ar y fideo i wylio canllaw sy’n dangos sut i ddefnyddio rôl Meddyg yn MARS, defnyddiwch y saeth yn pwyntio tuag at i fyny ar waelod y fideo i neidio i benodau penodol.
Gallwch hefyd ehangu'r cwestiynau i weld yr atebion penodol oddi tano.

Penawdau o fideo MARS y meddyg.

Cofrestru

Ewch i https://medical.marswales.org/ (ar gyfer pobl nad ydynt yn feddygon teulu) a https://gp.marswales.org/  (ar gyfer meddygon teulu) a chliciwch ar y botwm cofrestru nawr - fel yr amlygir gan y saeth goch yn y ddelwedd hon isod.

mars home page

Gofynnir i chi am eich manylion personol (a welir yn y ddelwedd isod), gan gynnwys eich rhif Cyngor Meddygol Cyffredinol, a fydd yn cael ei groeswirio yn erbyn cronfa ddata’r Cyngor Meddygol Cyffredinol. I gofrestru mae angen i chi fod wedi'ch cofrestru gyda rhif Cyngor Meddygol Cyffredinol, bod â chysylltiad rhagnodedig yng Nghymru, a pheidio â bod mewn hyfforddiant mwyach.

Mae pob agwedd ar y ffurflen hon yn orfodol, ac eithrio'ch rhif ffôn.

mars login

Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais cofrestru, bydd MARS yn gwirio'ch cyfrif yn cyfateb i gofrestr Y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn awtomatig. Ar ôl i hyn ddigwydd, fe'ch hysbysir trwy e-bost a yw'ch cofrestriad wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, cysylltwch â'r tîm Ailddilysu yn eich Bwrdd Iechyd.

password

Ar ôl mewngofnodi gallwch newid eich cyfrinair yn y gornel dde uchaf, o dan 'Fy Nghyfrif' dewiswch y gwymplen wen a'r opsiwn cyntaf yw newid cyfrinair.

change password

Yna fe welwch sgrin arall sy'n eich annog i nodi cyfrinair newydd ac ail-nodi, yna dewiswch y botwm gwyrdd 'Save'.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis

Rheoli dewisiadau